• slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4

Välkommen till SVEA Power

SVEA Power har spetskunskap inom magnetiseringssystem, turbinregulatorer, reläskydd samt erbjuder experttjänster såsom projektering, felsökning och idrifttagningar inom el och automation.
Svea Power strävar kontinuerligt mot att utveckla sin redan höga tekniska kompetensprofil kombinerat med fältservice inom elkraftområdet. Magnetiseringsutrustningar är en central produkt som ställer höga krav på kunnande inom t ex reglerteori, PLC-programmering, kraftelektronik och synkronmaskiner i interaktion med kraftnätet. Liknande typ av kunnande krävs också för reläskydd och turbinregulatorer. Simulering av reglerförlopp och beräkning av selektivplaner är andra områden där bolaget har den kompetens som behövs. Allt sätts samman i t ex kraftverksautomation och ställverkskonstruktion, med krav på professionell projekt- och konstruktionsledning. Fältservice innebär prov och idrifttagning, serviceuppdrag med kort varsel och verifiering av funktioner på nya och gamla elanläggningar.

2020-12-15

Guldlilja för Årets Komet 2020

Svea Power har tilldelats guldliljan för Årets Komet 2020 av Sparbanken i Enköping. I bilden till höger syns när Mats stolt tar emot priset. 

2020-12-15

Om Oss


Svea Power är ett teknikföretag som erbjuder produkter och konsulttjänster inom elkraftsbranschen med erfarenhet som sträcker sig ända till ASEA tiden. Vårt fokus på expertis ligger inom turbin- och spänningsreglering, reläskydd, övervakning, automation samt andra experttjänster inom området. Vi erbjuder våra produkter globalt men främst inom Norden. Vårt mål är att föra vidare kompetensen vi har byggt upp genom åren och även vara med framtida utvecklingen inom vår expertis. Vi på Svea Power satsar på långsiktighet och kvalité.