Svea Power har i år valt att skänka pengar till Unicef och deras kamp för barn på flykt. God Jul!
Läs mer på unicef.se/stod-oss