Ny leverans av kontrollutrustning till Öresundskrafts ångturbin på Västhamnsverket i Helsingborg. Svea Powers leverans innefattade Magnetiseringsutrustning, reläskydd, turbinsäkerhet, turbinregulator och SIL-klassat övervarvsskydd. Leveransen inkluderade hård- och mjukvarukonstruktion, installation samt kalla och varma roterande prover. ”Driftsättningen genomfördes på kortare tid än jag någonsin kunde förväntat mig” säger Peter Mörking, Projektledare på Öresundskraft.